Đóng

09Tháng 3

 

cay-cau-hawai_cay-cau-hawai-24031501 (1)

CÂY CAU HAWAI
Cau cảnh Hawai dung hòa dễ dàng với môi trường trong nhà, lại có khả năng hấp thụ những độc tố hóa học, đặc biệt là chất xy-len.

cay-cau-hawai

Cau Hawai một trong những loại cây cảnh nội thất văn phòng được ưa chuộng, cây có khả năng dung hòa dễ dàng với môi trường trong nhà, một tính năng đặc biệt đó là
cây có khả năng hấp thụ những độc tố hóa học, đặc biệt là chất xy-len giúp điều hóa không khí tốt trong văn phòng..
Không những loại cây tốt nhất thường được ưa chuộng để trồng trong nhà và lọc khí độc.

cau hawai (1)